viernes, febrero 24, 2006
Imatge extreta del curtmetratge final d´estudis sobre la vall del Stonehenge.

Imagen sacada del cortometraje final de estudios sobre el valle del Stonehenge.

Image from a shortfilm created for the last course of my 3D studies. The shortfilm is about Stonehenge.


Capità Harlock, vectoritzat (això vol dir que podria fer la imatge tan gran com volguès, fins a 5m). Software: freehand

Capitan Harlock, vectorizado (podría engrandar la imagen hasta 5m sin perder calidad)

Captain Harlock, (you can scale till 5m)

viernes, febrero 17, 20063D generat a partir dels planells d´autocat, per a una promotora de Salou. Software: Maya i Photoshop.

3D generado a partir de los planos de autocad, para una promotora de Salou.

3D generated from the architect maps. Work realized for a Salou buildings enterprise.