domingo, febrero 21, 2010

SHIRKA GRAVURE LAURA ROIGÉ


Girasol i Edelweiss "Diccionari de les Flors"
Dues il.lustracions d´aquest projecte.
Xilografia. Gravat en relleu sobre fusta

Girasol y Edelweiss "Diccionario de las Flores"
Dos ilustraciones de este proyecto. 
Xilografía. Grabado en relieve sobre madera

Tournesol et Edelweiss "Dictionnaire des Fleurs"
 Deux dessins extraits du projet
Xilography. Gravure sur boisShirKa © 2010

No hay comentarios: